loading...

Polhems Stjärnsund
I maj år 1700 flyttade Polhem till Stjärnsund och påbörjade uppförandet av manufakturverket, landets första egentliga industri för tillverkning av allmännyttiga ting. Serietillverkning av vardagsföremål var något helt nytt för sin tid.
Läs mer om Stjernsunds bruk och Christopher Polhem.